Persondatapolitik

Hos Selfspace ApS (”Selfspace”/”vi”/”os”/”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores app benævnt, “Selfspace” eller ”Appen”, og fastlægger retningslinjer for Selfspaces måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Appen er udviklet til brug for psykologiske online selvterapi forløb. 

Før du bruger Appen, skal du læse denne persondatapolitik (sammen med brugervilkårene).

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Selfspace ApS

Adresse: Teglgårdstræde 8b 1, DK-1452 Copenhagen, Denmark CVR: 42589810

E-mail: it-support@selfspace.dk

DPO: Tobias Karentius Dahl

Typer af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger, som vi indsamler, kan omfatte følgende:

 • oplysninger om din oplevelse af brugen af Appen (f.eks. om du markerer en øvelse som favorit)
 • oplysninger om dit helbred og din trivsel (f.eks. besvarelser på spørgsmål undervejs eller registrering af dine søvntimer)
 • dit kaldenavn
 • din e-mailadresse
 • dit telefonnummer 
 • din IP-adresse
 • din MAC-adresse 
 • kommunikation med dig 
 • dit brugernavn

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde. Vi indsamler personoplysningerne fra dig, når du f.eks.

 • downloader Appen
 • anvender Appen
 • kontakter os via vores it-support.
 • henvender dig til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

De informationer, du noterer i refleksionsøvelser, og spørgsmål, du besvarer som en del af et forløb, er anonyme, og der er ingen, der ser dine besvarelser undervejs.

Formål med vores behandling af personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger har følgende formål: 

 • at optimere din brugeroplevelse af Appen
 • at udvikle vores produkter og tjenester (til det formål er data anonymiseret)
 • at indgå en kontrakt med dig om brug af Appen 
 • at oprette en profil
 • give dig notifikationer i Appen 
 • avanceret databehandling med henblik på at forbedre din og andres oplevelse af Appen,
 • support og generel kommunikation (til det formål er data anonymiseret)
 • opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • håndhævelse af Selfspaces brugervilkår.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

For at kunne indgå en kontrakt med dig, herunder oprette en profil via Appen, med anvendelse af dine almindelige personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b)).

Behandling af dine oplysninger, herunder anonymisering, for at kunne gøre brug af forløbene i Appen samt benyttelse af de anonymiserede oplysninger til statistik og til udvikling af vores produkter og services, sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a), hvorefter behandling af oplysninger kan ske på baggrund af udtrykkeligt samtykke. 

For at kunne sende dig servicemeddelelser via Appen, og for at kunne udvikle vores produkter og services, på baggrund af behandling af dine oplysninger og almindelige personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (a)) og databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a)). 

Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f) og databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2) (f)). 

Legitim interesse i at kunne håndhæve vores brugervilkår (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).

Legitim interesse i at kunne udøve support og besvare dine henvendelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)).

Videregivelse til andre dataansvarlige og overdragelse til databehandlere for at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Selfspace leverer relevante ydelser. Det kan fx være IT- leverandører. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Efter to år med inaktivitet slettes besvarelser og bruger-id. Sletningen varsles pr. e-mail og kan frabedes for en to-årig periode af gangen, hvis det ønskes. 

Særlige lovregler, herunder i forældelsesloven, bogføringsloven mv., kan dog give os pligt eller ret til at opbevare data i længere tid.

Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger, når du trækker dit samtykke tilbage. Oplysningerne kan behandles og opbevares længere tid, hvis de er anonymiseret.

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Appen er underlagt den nødvendige kryptering. Dine oplysninger kan tilgås med din e-mail.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven og forældelsesloven.

Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen af data på andet grundlag. Vær dog opmærksom på at tilbagekaldelse af samtykke vil medføre, at vi ikke længere kan tilbyde dig Appens ydelser, da samtykke til behandling af dine oplysninger er en nødvendig forudsætning herfor.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

E-mail: it-support@selfspace.dk

DPO: Tobias Karentius Dahl

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet: Kontaktoplysninger for Datatilsynet kan du finde på datatilsynet.dk

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig via Appen og på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail eller via Appen.

Cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

 

Bruger- og handelsbetingelser

Selfspace (“appen”) er en sundhedsapp, som udbydes og leveres af Selfspace ApS, Teglgårdstræde 8b 1. 1452 København K, CVR-nr. 42589810 (”Selfspace”).

Disse vilkår (”Brugervilkår”) gælder for brugen af Selfspace og regulerer forholdet mellem dig og Selfspace.

Når du opretter dig som bruger af appen, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret Brugervilkårene. Selfspace opfordrer dig til at læse disse Brugervilkår omhyggeligt, før du

accepterer dem og gør brug af appen. Hvis du ikke længere kan acceptere Brugervilkårene, skal du straks ophøre med at bruge appen.

Appen er et selvhjælpsredskab, som gør det muligt for dig at tage psykologiske online selvterapeutiske forløb på egen hånd. Forløbene består af videomateriale og forskellige øvelser, herunder pauseøvelser og refleksionsøvelser, som man bliver præsenteret for gennem de forskellige forløb og hvor du ud fra svar på forskellige spørgsmål selv er med til at skræddersy forløbene. 

Forløbene er helt anonyme og der er ikke andre end dig selv, der ser dine besvarelser. Det vil sige at du tager forløbene på egen hånd, og at du ikke tilknyttes nogen fagperson. Selfspace yder ikke psykologisk rådgivning eller behandling, og appen skal ikke erstatte eller forveksles med samtaleterapi eller anden behandling hos en psykolog. Appen har desuden ikke til formål at formidle kommunikation mellem dig og en behandler. Brug derfor ikke appen ved behov for akut hjælp. Hvis du oplever alvorlige psykiske lidelser eller er selvmordstruet, skal du kontakte alarmcentralen på 112 eller Livslinien på 70 201 201 eller kontakte anden relevant fagperson. 

Forudsætninger for brug af appen

Korrekt og fejlfri anvendelse af appen kan være forbundet med specifikke minimums- og kompatibilitetskrav til din mobile enhed. Det er dit ansvar, at sådanne krav er opfyldte.

Appen stilles til rådighed for dig, som appen er og forefindes, og du har alene ret til at bruge appen på dette grundlag. Inden du kan bruge appen, skal du oprette dig som bruger ved at følge anvisningerne i appen.

Du må ikke overføre software eller andet materiale, der indeholder nogen former for virus eller andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter, til appen eller fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere sikkerhedsteknologien i appen.

Selfspace har ret til uden varsel at spærre for din adgang til at benytte appen af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller ved mistanke om uberettiget brug. Når vi spærrer for adgangen til appen, underretter vi dig på forhånd om årsagen samt datoen og tidspunktet for spærringen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart efter.

Vores produkter og indhold er tilpasset til aldersgruppen 16+.

Ansvarsbegrænsning

Vi gør os umage med at sikre, at indhold på Selfspace er korrekt og ajourført og stræber efter at holde appen opdateret med ny og relevant psykologfaglig viden. Alt indhold er udarbejdet af relevante fagpersoner. Vi kan imidlertid ikke garantere, at oplysninger på appen og hjemmesiden ikke indeholder unøjagtigheder eller trykfejl og Selfspace kan ikke holdes ansvarlig for de nævnte forhold.

Vi gør vores bedste for at holde appen tilgængelig alle døgnets timer. Appen kan imidlertid være utilgængelig af sikkerheds- eller vedligeholdelsesmæssige grunde.

Brug af appen sker på eget ansvar, og Selfspace fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for eventuelle gener, du måtte blive påført som følge af din brug af appen.

Selfspace er ikke ansvarlig for indirekte tab af data, eller tab, som skyldes omstændigheder, som er uden for Selfspace’ kontrol.

Appen eller hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Selfspace er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders hjemmesider.  

Immaterielle rettigheder

Appen er udviklet af Selfspace. Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende appen, herunder appens funktioner og indhold, tilhører Selfspace ApS. Det digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, offentliggøre, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. 

Indsamling af personlige oplysninger

For at du kan benytte dig af Selfspace har vi brug for at indsamle, registrere og anvende personoplysninger om dig. Det gør vi for at levere vores services til dig, for at forbedre vores produkter og for at opfylde lovkrav. Dine personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, som bliver indsamlet, vil blive behandlet efter de gældende regler i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores persondatapolitik her: selfspace.dk/legal. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indhenter, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes og hvilke rettigheder du har.   

Servicemeddelelser og markedsføring

For at kunne levere den bedste service til dig via Appen, ønsker Selfspace at indhente samtykke til at kunne sende dig push notifikationer via Appen. Vi beder desuden om samtykke til at sende e-mails med månedlige nyhedsbreve samt tilbud og oplysninger om lignende produkter. Samtykke til modtagelse af push notifikationer og nyhedsbreve kan til hver en tid trækkes tilbage.

Ændringer i appen og i brugervilkårene

Selfspace kan løbende ændre, opdatere og/eller tilpasse indholdet og funktionerne i appen.

Vi udvikler løbende appen for at forbedre funktionerne, og Selfspace kan derfor få behov for at ændre vilkårene for brug af appen. 

Vi kan ændre disse Brugervilkår uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ændringerne derimod ikke er til fordel for dig, vil de blive ændret med et rimeligt varsel (typisk en måneds varsel). Ændres disse Brugervilkår, får du besked via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst os.

Hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye vilkår, skal du give os besked, inden de nye vilkår træder i kraft. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være omfattet af de nye vilkår, anser vi din brug af appen for at være ophørt fra det tidspunkt, de nye vilkår træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne. 

Klager og feedback

Selfspace vil meget gerne modtage feedback fra dig. Klager og feedback kan sendes til it-support@selfspace.dk. Fører din henvendelse ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby 

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageform. 

Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Betaling

Selfspace Aps modtager betaling med American Express, VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Apple Pay, Klarna.

Priser

Hos Selfspace ApS er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forebeholder os ret til fra dag til dag at ændre på priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer. 

Fortrydelsesret og afmelding som bruger

Du kan til hver en tid afmelde dig som bruger af appen ved at følge anvisningerne i appen.

Ifølge købeloven kan du fortryde online køb i op til 14 dage. Fortrydelsesretten ophører dog i det tilfælde at produktet er taget i brug, hvilket også gør sig gældende med digitale produkter. Men hvis produktet ikke lever op til dine forventninger, så er du velkommen til at kontakte os.