Gå til psykolog uden at gå nogen steder

Selfspace tilbyder selvterapeutiske onlineforløb udviklet af psykologer med udgangspunkt i nyeste forskning og som styrker mental trivsel, afhjælper stress og tankemylder og fremmer generel velvære. Vi skræddersyr gerne en løsning til jeres virksomhed.

Billede af Selfspace app på en iPhone

Introduktion til vores produkt

De seneste 20 år har digital psykologhjælp været et anerkendt forskningsområde, og effekten af online selvterapeutiske programmer for forskellige psykiske problemstillinger er veldokumenteret i flere forskningsstudier.

Selfspace er en platform med rene app-baserede selvterapi-løsninger med online psykologiske forløb om stress, tankemylder, eksamensangst, søvnløshed og meget mere. Forløbene varierer i længde og intensitet så nogle kan tages over fx en uge og andre tager op til otte uger at gennemføre afhængig af kompleksiteten i den pågældende psykologiske problemstilling.

Vores indhold bygger på kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, compassion fokuseret terapi og andre evidensbaserede metoder inden for psykologien. Vores intention med forløbene er at hjælpe den enkelte med at lære at være sin egen terapeut, så man hjælpes til at udvikle solide copingfærdigheder, og lærer at håndtere tanker, følelser og adfærd på nye og bedre måder.

Brugeren bliver ført gennem hvert forløb med terapeutiske læringsvideoer, hjælpsomme refleksionsøvelser, daglige lytteøvelser, teoretisk læsestof og skræddersyede surveys, der er med til at forme brugerens journey gennem forløbet for maksimal effekt. Løbende notifikationer hjælper brugeren med at holde sig i gang og færdiggøre det igangsatte forløb.

Selvterapi ved brug af en mobil app

Det siger vores brugere

Hvad ville afholde dig fra at opsøge psykologhjælp?

Det er for dyrt

73%

Det er for besværtligt at finde en psykolog

42%

Det er grænseoverskridende at fortælle nogen om mine problemer

18%

Jeg føler ikke jeg har tid til det

14%

Jeg synes ikke mine problemer er store nok til at opsøge en psykolog

26%

“Jeg tænker i nogen helt andre baner nu end før, hvor jeg havde en negativ og stressende tankegang.”

Ville du finde en arbejdsplads mere attraktiv, hvis den tilbød sine medarbejdere gratis og fri adgang til psykologiske online selvhjælpsforløb?

Diagram over psykologiske selvhjælpsforløb til arbejdspladser

* tal fra 204 besvarelser indhentet via Surveymonkey og citat fra kvalitativt interview med testpaneldeltager

Dine medarbejders trivsel betaler sig *

Illustration a penge besvaret ved online psykologi

En stresssygemeldt medarbejder koster virksomheden op mod 1.000.000 kr på bundlinjen

Illustration a hver fjerde person

Omkring hvor fjerde sygemelding skyldes stress

Illustration af halvdelen af langtidssygemeldinger bunder i mentale problemer

Helt op mod halvdelen af langtidssygemeldinger bunder i mentale problemer

* data fra Teknologirådet, Statens Institut for Folkesundhed og Verdenssundhedsorganisationen WHO

Vi tror på forebyggelse

"

Som daglig leder på et bosted med mange ansatte forstod jeg værdien af forebyggende indsatser blandt medarbejderne.

Med adgang til Selfspace ønsker vi at give muligheden for at jeres medarbejdere kan arbejde med sig selv før deres udfordringer vokser sig for store og dermed være med til at hjælpe med at nedbringe sygefraværet og sikre den generelle trivsel på arbejdspladsen.

Katrine Hermannsen

Katrine Hermannsen

Psykolog og specialist i terapi for voksne

Illustration af hjælp med engagement

Vi hjælper med engagementet

Vi tilbyder løbende webinarer med skræddersyet indhold og månedlige nyhedsbreve om stresshåndtering, mental sundhed og vejledning i brug af selvterapi.

Løbende rapportering

Vi sørger for kvartalsvise rapporter med hvor meget og hvordan jeres medarbejdere har brugt Selfspace, samt løbende vejledning i, hvordan vi sammen kan engagere medarbejderne til at fuldføre forløb for at få det bedre.

Illustration af hjælp med engagement
Illustration af GDPR sikkerhed

Safety first

Vi er verificeret af Center for Digital Psykiatri og optræder i deres katalog over anbefalede tilbud. Vi sørger selvfølgelig for, at al data er krypteret og beskyttet på servere opbevaret i EU. Du er desuden fuldstændig anonym, når du bruger appen.

“Selfspace er en rigtig fin og gennemarbejdet app med selvhjælpsforløb inden for forskellige områder”
Uddrag af faglig vurdering, Mindapps, Center for Digital Psykiatri

Kom i gang med det samme

Udfyld formularen med virksomhedens antal medarbejdere og klik Kom i gang. Herefter kontakter vi dig for at bekræfte virksomhedsaftalen, hvorefter du vil modtage en unik virksomhedskode til dine medarbejdere.

Desuden vil vi tilmelde dig vores særlige virksomhedsflow med løbende webinarer, invitationer til særarrangementer og meget mere.

Vi sender automatisk en faktura til den e-mail du noterer ved køb.

Abonnement

DKK

Årligt

468.00

Antal medarbejdere

stk

I alt

2340.00

Fuld adgang til al indhold til 5 medarbejdere i 12 måneder

Prisen er ekslusiv moms